Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo UBND huyện, thành phố và một số phòng, ban huyện, thành phố; Đồn Biên Phòng 3 huyện: Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú.

Đại biểu tham dự tập huấn.

Đại biểu tham dự tập huấn.

GS.TS Phan Xuân Sơn, Viện Chính trị học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ TT&TT là giảng viên hướng dẫn.

Hội nghị tập huấn nhằm bổ sung những kiến thức mới về quan điểm, định hướng của Đảng đối với công tác TTĐN; tình hình thời sự quốc tế, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại địa phương…

Tham gia tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu, hướng dẫn các nội dung về những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại và cập nhật thông tin về tình hình đối ngoại của Việt Nam; công tác TTĐN trong tình hình mới; công tác TTĐN thúc đẩy phát triển du lịch; chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài; tình hình Biển Đông hiện nay tác động đến công tác TTĐN và kỹ năng tuyên truyền, cung cấp thông tin về vấn đề biển, đảo của Việt Nam.

GS.TS Phan Xuân Sơn, Viện Chín trị học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông báo cáo tại hội nghị.

GS.TS Phan Xuân Sơn, Viện Chính trị học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông báo cáo tại hội nghị.

GS.TS Phan Xuân Sơn, Viện Chính trị học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ TT&TT nhận định, mặc dù ngoại giao Việt Nam hiện nay không thể tránh khỏi những khó khăn, hạn chế, thách thức, nhưng những kết quả đạt được của ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới khẳng định tính đúng đắn, khoa học về đường lối đối ngoại của Đảng. Thành quả của ngoại giao Việt Nam đã củng cố, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước, tạo ra thế cơ động, linh hoạt trong quan hệ quốc tế, có lợi cho việc bảo vệ độc lập, tự chủ và an ninh cũng như công cuộc xây dựng đất nước.

Theo Ánh Nguyệt (Báo Đồng khởi)