20230204_143117


VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THE INSTITUTE FOR THE APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THEO CHỨNG NHẬN SỐ A-1888 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 12/3/2018. Chịu trách nhiệm nội dung website: GS.TSKH Phan Xuân Sơn. Chịu trách nhiệm kỹ thuật website: Kỹ sư CNTT Phạm Thị Ngọc Thanh ☎️ 0927890588

Thông tin đối ngoại Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ thực trạng hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam hiện nay. Tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ hoạt động thông tin đối ngoại từ năm 1992, sau khi Ban Bí thư trung ương Đảng ra chỉ thị 11/CT-TW về đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại; chú trọng phân tích, khảo sát những vấn đề trong những năm gần đây nhất là từ khi Việt Nam gia nhập WTO.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/862
Bộ sưu tập:Sách tham khảo
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập: 4
Trong ngày: 3
Trong tuần: 425
Lượt truy cập: 460173

THÔNG TIN LIÊN HỆ
VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Điện thoại: 0243.201.1061/ 09046343880904153125
Email: vien.iaict@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 5 - Số 7 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TSKH Phan Xuân Sơn
Chịu trách nhiệm kỹ thuật website: Kỹ sư CNTT Phạm Thị Ngọc Thanh  ☎️ 0927890588